Akropol - księgowość, biuro rachunkowe Biuro Rachunkowe Akropol - Strona Główna

Zakres świadczonych usług

 1. Księgowość:
  • prowadzenie ewidencji księgowych,
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań dla celów podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań dla celów podatku CIT/PIT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • sporządzanie indywidualnych raportów i analiz finansowo-księgowych,
  • nadzór i weryfikacja prowadzonych rozliczeń,
  • opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 2. Kadry i płace:
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie dokumentacji płacowej i kadrowej,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla celów ZUS,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla celów PFRON.
 3. Pozostałe usługi:
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS oraz innymi organami kontroli,
  • inne usługi wg potrzeb Klientów.